Türk Kadınlar Birliği’nin 100.yılı kutlamasının ilk etkinliğinde özellikle “Siyasetin Cinsiyeti” konusunun seçildiğini söyleyen Uzunlu; yerel seçimler öncesinde hem derneğin yıllarca verdiği siyasi haklar konusundaki mücadelenin önemine vurgu yapmak hem de kadınların siyasetin içinde daha fazla olabilmesi için yapılması gerekenleri göz önüne sermek için böyle bir konferans düzenlediklerini söyledi.

Prof.Dr.Serpil Sancar ise kadınların haklarını kullanması ile ilgili Türkiye’den ve Dünya’dan örnekler verdi. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında eşitlik konusundaki çalışmaların özellikle tek eşlilik, miras, boşanma, meslek seçimi gibi medeni haklar konusunda yapıldığını ve 1926’da Medeni Kanun’un kabul edildiğini anlattı. Siyasi haklar konusundaki hakların alınmasının ise oldukça sancılı bir dönem sonunda ancak 1930-1934 yılları arasında gerçekleştirilebildiğini ve bu konudaki sıkıntının yüz yıl sonra hala devam ettiğini anlattı.

Seçimlerde sadece sayı olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının yeterli olmadığına; seçilenlerin kadın olsun erkek olsun kadın hakları konusunda çalışabilecek insanlar olması gerektiğine vurgu yaptı. Aksi takdirde bunun bir sembolik temsil ya da biyolojik temsilden öteye geçemeyeceğini anlattı.

Kadın kotaları konmasının, adaylıkta fermuar sisteminin uygulanmasının, kadınların siyasi partilerde çalışmalarının ve örgütlü mücadele içinde olmasının daha çok kadının siyasete katılmasını destekleyeceğini, yıllarca kadın hakları konusunda çalışmış kadınların seçilmesinin, sembolik ya da vitrinlik adayların önüne geçerek gerçek temsil sağlayacağını vurguladı.

Kadın hakları konusunda yaşanan gerilemenin ve artan şiddetin ekonomik koşullar, refah düzeyi ve laiklik konusunda sıkıntılar yaşatacağını; daha çok nitelikli kadının siyasete katılmasıyla farklı kesimlerin sorunlarının meclise ve yerel yönetimlere taşınabileceğini; kadınların sorunları, çözüm önerileri ile siyaset yapabilmelerinin önemini vurguladı.

Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Fatma Armağan Teke Lloyd’da konuşmasında Türk kadın hareketinin en köklü kadın derneği Türk Kadınlar Birliği’nin 100.yaşını kutladı ve çok değerli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve üniversite hocaları da katıldı.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu, her ay bir yenisini yapacakları etkinliklerle derneğin 100.yılını kutlayacaklarını ve kadın hakları konusunu ön plana çıkartmaya çalışacaklarını söyledi.