Araştırma sanayicilerin enerji yönetimi, verimliliği gibi verileri olmadığı sürece ülkemizin enerji verimliliğine, sürdürülebilir enerji politikalarına yönelik akıllı bir strateji yürütebilmesi mümkün değil. Keza veri olmayan yerde, bilimsel analiz yapabilmek ve akılcı politikalar yaratabilmek mümkün değil.

Bir diğer taraftan sanayicilerimiz için enerjiyi verimli kullanma gayretlerinin, kamusal ve kurumsal itibar iletişimlerinin bir parçası, bir başarı referansı olarak da örnek gösterilmesi sizler için olduğu kadar, sürdürülebilir enerji yönetimi ve enerji verimliliği kavramlarının Türkiye'de derinleşmesine katkısı çok değerli olacaktır.

Araştırma anketinin soruları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) öneri ve katkılarıyla hazırlandı.

20 MAYIS SON

Türkiye sanayicisi ve üretici ihracatçısının enerji verimliliği performansını ilk kez ölçecek olan araştırma, firmaların enerji verimliliğine ne kadar yatırım yaptığını ve gündemlerindeki ihtiyaçlarını belirleyecek araştırmaya son başvuru tarihi 20 Mayıs olarak açıklandı.

EN-VERİM 100 ARAŞTIRMASI KATILIM LİNKİ
https://turkishtimedergi.com/en-verim100/