Göbeklitepehaber.com
HV
03 MART Pazar 10:11

Resmi Gazete'de bugün (04.01.2024)

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler..

GÜNDEM
Giriş Tarihi : 04-01-2024 10:04   Güncelleme : 04-01-2024 10:05
Resmi Gazete'de bugün (04.01.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mudanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/4 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

HALİL DEMİR HALİL DEMİR

YORUMLAR