Göbeklitepehaber.com
HV
05 HAZİRAN Pazartesi 05:28

Resmi Gazete'de bugün

17 Mayıs 2023 Tarihli ve 32193 Sayılı Resmî Gazete.

GÜNDEM
Giriş Tarihi : 17-05-2023 10:39   Güncelleme : 17-05-2023 14:24
Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ABDÜLHAMİT DERMANABDÜLHAMİT DERMAN

YORUMLAR