Simit satış fiyatı, ekmek fiyatında olduğu gibi ilgili belediye, il ticaret ve tarım müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmeliğin ilgili fıkrasında düzenlemeye gidildi.

Yönetmelikle ilgili fıkraya eklenen cümleye göre, simit satış fiyatı ekmek satış fiyatında olduğu gibi; sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından onaylanacak.

Ancak, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Ticaret Bakanlığı görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.