Buna göre, Ordu'nun Karabüz ilçesinde tesis edilecek doğalgaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Buldan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Derik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla söz konusu projelerin güzergahlarına isabet eden bazı taşınmazlar ile bu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Niğde'de bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV G4-Bor3 GES TM-Bor TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Hatay'da TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV İskenderun II TM-Antakya III TM Enerji İletim Hattı"nın bazı direkleri arasının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastane inşaatı kapsamında deplase edilecek olması nedeniyle, bu güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.