Göbeklitepehaber.com
HV
03 MART Pazar 07:59

Haset, fena insanların silâhıdır...

RÜSTEM GARZANLI
RÜSTEM GARZANLI
Giriş Tarihi : 10-02-2024 19:32

 

 

Haset, sosyal hayatta birisinde olmayıp başkasında bulunan maddî veya manevî güzel hasletlerinden rahatsız olmaktır. Meselâ başkasının işinden, malından, giyiminden, başarısından, aile yaşantısından, çocuklarının tahsilinden veya ilminden kıskanmak hasede birer örnektir.

Haset edenler, başkasının kendinden üstün olan iyi meziyetlerinden kıskanırlar. Ruh ve kalpleri pis levhalarla alude olmuş, hedef ve maksatları varlıklı veya kendinden yüksek olan insanların gıybetini yaparlar.

 

Kıskanç insanlar toplumda da, Allah’ın yanında da sevilmeyen insanlardır. Oysa “Bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği, başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman, kendine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse onun imanı tam değildir.” 1

 

Keza, İmam-ı Gâzali ”Bütün kötülüklerin başı, kaynağı üçtür. Haset, riya ve ucb” buyurmuş.

Haset eden insan tekebbürlü (kibirli) oluyor. Başkasının hukukuna tecavüz eder, hatta en büyük günahlardan sayılan gıybeti yapar. Oysa Hadis-i şerifte “…haset etmeyin, birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin, Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez.”2 buyurulur.

Tarihte ilk haset ve kıskançlık eden şeytandır. Hazreti Âdem 

babamızı çekememesi kendisini isyana götürmüştür. Demek ki o zamandan günümüze kadar gelen kıskançlık ve haset insanların ruh ve kalplerine yerleşen müz’iç (rahatsız eden) bir kalp hastalığıdır.

Bediüzzaman Hazretleri haset hastalığına şöyle bir reçete sunmuştur: “Hasedin çaresi Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faydası az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda haset olmaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakârdır; ahiret malını dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsûdu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder.” “…Eğer adâvet hasetten gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü, haset evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur.” 3

Haset edilen şeylerin tamamının geçici olduğunu, Allah katında kıymet almanın mal ve servet ile olmadığını düşünürsek fani dünyanın mal ve serveti hased etmeye değmez.

Hülâsa: Haset kötü bir eylem olmasına rağmen, hasetçi, hasedi eylem ve amele dökmediği müddetçe inşaallah mesul olmaz. Yani insan kusurunu bilse ve bu eyleminden rahatsız olursa bir cihetle tövbe anlamına gelmiş olur. Aksi durumda hasid bu dünyada da bir nev’i Cehennem azabı içindedir.

Rüstem Garzanlı 

 

Dipnotlar:

1- Hadis, Buharî.

2- Hadis, Buharî.

3- Mektubat, Yirmi ikinci mektup.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Kâb-ı Kavseyn makamı Duâ rahmet kapılarını açar Meşveret edin Nefis ve Şeytanın şerrinden kurtulma çaresi Şeyh Said isyanın ardından, Sason İsyanı başlatıldı Hüsn-ü zann ile Sû-i zann Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı” “Bâzen Zaaf Zâlim olur” Cenab-ı Allah, bizi şükre dâvet ediyor İsrail zulmüne dur diyecek yok mu? MEVLİD-İ NEBÎYENİZİ TEBRİK EDERİZ Besmele'nin fazilet ve ehemmiyeti Muş, Tanköy’de birbirini seven iki gencin acı sonu Hazreti Eyyûb (a.s.)’mın kıssasından günümüze mesaj (9) Hazreti Eyyub (a.s.)’ın kıssasından günümüze mesajlar (8) Hazreti Eyyûb (a.s.’dan günümüze mesaj (7) Hazreti Eyyub (as)’ın kıssasından günümüze mesajlar (6) Hazreti Eyyup (as)’ın kıssasından günümüze mesajlar (5) Hazreti Eyyup (as)’ın kıssasından günümüze mesajlar (4) Hazreti Eyyûb (a.s.)’mın kıssasından günümüze mesajlar (3) Hazreti Eyyup (a.s.)’mın kıssasından günümüze mesajlar (2) Hazreti Eyyup (a.s)’mın kıssasından günümüze mesajlar (1) Hazreti Yunus (as)’ın kıssasından günümüze mesajlar (3) Hazreti Yunus (a.s.)’mın kıssasından günümüze mesajlar (2) Hazreti Yunus (a.s.)’ın kıssasından günümüze mesajlar (1) Bediüzzaman neden siyasetten uzaklaşmıştır? Bediüzzaman Said Nursi’nin Siyasete Bakışı Ramazan Bayramınızı Tebrik ederiz. Leyle-i Berat’ın önemi Ölümden sonra kabir hayatı Şuhûr - u Selâsenizi tebrik ve tes'id ederiz Kâinatta tesanüd hükmeder Çiçekler hâl dili ile tesbih ederler Nasihatlerin tesir yolu iknadır İktisat, manevî bir şükürdür Allah’a iman İçimiz hüzünlü bir sonbahar Kâinatın idaresinde suhûlet var….. Küll kimin mahlûku ise, cüz’ de O’nun mahlûkudur Bütün varlıklar Allah’ı tesbih ederler Kendini gösteren birlik mührü Tevhid mührü Zevale mahkûm olan bir şey İlâh olamaz “Önce iman, sonra namaz" Annem yanımıza gelse….